פרסומים מקצועיים

 

 

יעקב גוטליביעקב גוטליבhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yaacov_gotlib.aspx
יאיר נשרייאיר נשריhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yair_nishri.aspx

17/07/2019
תחום פרחים
דפון

הדפון מכיל המלצות מסודרות ומדויקות לשלבים שלפני חיטוי הקרקע ובמהלכו וכהכנה לעונת גידול נוספת.​