פרסומים מקצועיים

 

 

17/07/2019
תחום פרחים
דפון

הדפון מכיל המלצות מסודרות ומדויקות לשלבים שלפני חיטוי הקרקע ובמהלכו וכהכנה לעונת גידול נוספת.​