פרסומים מקצועיים

רוני שייר; אסא לין

 

 

אהוד חנוךאהוד חנוךhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/ehoud_hanoch.aspx

13/10/2013
מטעים; מחוז השפלה וההר
דפון

 

הדפון מכיל הנחיות לעונה למגדלי השקדים ועוסק בנושאי הגנת הצומח, השקיה וגיזום.