פרסומים מקצועיים

רוני שייר; ראובן בירגר

 

 

אהוד חנוךאהוד חנוךhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/ehoud_hanoch.aspx

12/01/2014
מטעים
דפון

הדפון מכיל הנחיות בשקד לעונת 2014. ההנחיות עוסקות בהגנת הצומח, הדברת מחלות, הדברת עשביה והשקיה.