פרסומים מקצועיים

 

 

ליאו וינרליאו וינרhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/leo_winer.aspx

04/07/2019
מטעים
דפון

דפון הנחיות לעונה באפרסמון - ההנחיות עוסקות בגיזום ושמירה על שדרות פתוחות; גיזום ירוק; הדליה לתמיכת ענפים; העלאת היבול והגדלת הפרי; הגנת הצומח; שיפור האחסון וחיי המדף ויתרונות גידול האפרסמון בבית רשת.