פרסומים מקצועיים

 

 

קליף להבקליף להבhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/cliff_lahav.aspx

25/07/2019
מטעים; מחוז גליל-גולן
דפון

​דפון הנחיות השקיה, גיזום ודישון לאחר קטיף במטעי ליצ'י בוגרים.