פרסומים מקצועיים

 

 

מיכאל נוימיכאל נויhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/michel_noy.aspx

26/05/2020
מטעים
דפון

​הדפון עוסק בהנחיות טיפול בזבוב הפירות הים תיכוני בגידול מנגו.