פרסומים מקצועיים

 

 

יורם איזנשטדטיורם איזנשטדטhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yoram_eizenshtadt.aspx

02/05/2018
שירות שדה
דפון

נתוני מדידות הגשם, המפורסמים על ידי משרד החקלאות ורשות המים לעונת המשקעים 2017/18, היו מעודדים יותר, לעומת השנים הקודמות, במיוחד באזורים הצפוניים במדינת ישראל. עם זאת, עדיין סיכום הנתונים מצביע על כמויות נמוכות של גשם, שהן מתחת לממוצע הרב-שנתי הארצי.

בחלקות, שבהן כמות המשקעים השנה הייתה נמוכה משמעותית מהממוצע, מומלץ להגדיל את מנת המים בהשקיה הראשונה ל-40-25 מ"ק לדונם, וניתן לפצל את המנה לשתי מנות במרווח של כשבוע בין ההשקיות, במיוחד בקרקעות הכבדות והחרסיתיות, שבהן עודף מים עלול לעתים להוות בעיה.
מבחינת הדישון, יש לזכור שגשמי החורף דלדלו את מאגרי החנקן המסיס בקרקע, ולכן רצוי בחודש מאי להשלים את מנת החנקן ל-5-3 יחידות. בפרדסים, שבהם עוצרים במכוון את הדישון בחודש יוני או יולי, ניתן להגדיל במקצת את מנת הדשן המצוינת לעיל.
השנה נוספו בהמלצות הדישון לחודשים מאי-יולי שני פרקים חדשים העוסקים בבקרת ההשקיה והדישון באמצעות טנסיומטרים ומשאבים. יכולת הדיוק בהשקיה ובדישון תלויה בראש ובראשונה בבקרה בזמן אמת של מצבי המים והיסודות בקרקע, לפני שנצפים סימנים חזותיים בפרדס המעידים על עודף או מחסור בהשקיה ובדישון, לכן יש צורך בבקרה מתמדת, המאפשרת  לאתר בעיות עוד לפני שהן צצות בפרדס, כך שניתן יהיה לתקן ולשפר במהלך עונת הגידול.​