פרסומים מקצועיים

 

 

ניצן רוטמןניצן רוטמןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/nizan_rotman.aspx

20/06/2019
הדרים
דפון

התמורה עבור מרבית הזנים נמדדת בקבלת גודל פרי מתאים בעונת השיווק הרצויה. באמצעות מעקב אחר קוטר הפרי במהלך העונה ושליטה במנת המים הניתנת לחלקה, ניתן לווסת את גודל הפרי לעת הקטיף.
הדפון הנוכחי עוסק בהשקיית הדרים לפי גודל הפרי והמלצות לעונת 2019​.