פרסומים מקצועיים

 

 

יורם איזנשטדטיורם איזנשטדטhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yoram_eizenshtadt.aspx
יאיר תמרייאיר תמריhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yair_tamari.aspx

22/10/2014
תחום פרחים
ניסוי שדה
 
בתקופת הקיץ הרוסקוס נמצא ב"מעין תרדמה" והדרישות הגידוליות מינימאליות. בניסוי בדקנו נוהגי השקיה שונים: מהשקיה יומית ועד הפסקת השקיה מוחלטת בחודשי הקיץ. נמצא, שלא היה הבדל משמעותי בין הטיפולים שקיבלו השקיה בקיץ, לבין אלה שלא, בתנאי, שבסתיו ניתנה השקיית הרוויה שהביאה לרטיבות אחידה בין חלקות הטיפול. בשלושת השנים רואים שהשקיה יומית בין אם ניתנה כל הקיץ או ניתנה לאחר הצמאה, תורמת להקדמה של לבלוב והבשלת הענפים בגל הסתווי. בחלק מהשנים ההבדל היה מובהק ובחלק רק כמגמה. סך הכל היבול ואיכותו (קטיף שנתי) דומה בכל הטיפולים. למעט כמות גדולה יותר של ענפים ארוכים בהשקיה היומית שנמצא רק בשנת הניסוי הראשונה.