פרסומים מקצועיים

 

 

10/08/2016
המחשה ופרסומים
חוברת

 שם הפרסום: פגעי גן הנוי והדברתם בישראל
מחבר: שמעון ביטון
שנת הוצאה: 2011
מחיר: 50 ₪
תוכן: הדברת הפגעים בגן הנוי, ללא נזק סביבתי, המלצות להדברת פגעי גן הנוי, סקירה על מזיקי גן הנוי, סקירה על מחלות צמחים בגן הנוי