פרסומים מקצועיים

 

 

אהוד חנוךאהוד חנוךhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/ehoud_hanoch.aspx

12/03/2014
מטעים
חוברת
 
חוברת תקצירי הרצאות מיום עיון תשיעי בנושא "מחקרים בזית", שהתקיים ב- 10 במרס 2014.