פרסומים מקצועיים

 

 

ארזי חגיתארזי חגיתhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/hagarz.aspx
בכרך דןבכרך דןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Dan_bachrach.aspx

02/06/2020
עופות
חוברת

החוברת מיועדת למגדלי מטילות ביצי מאכל ולכל העוסקים בענף.

החוברת מאגדת בתוכה את מכלול הנושאים הממשקיים של הגידול, בנוסף לרקע מתחומי הפיסיולוגיה, וטרינריה ורגולציה. ​