פרסומים מקצועיים

יוסף גרינברג; שלום שמואלי; יעקב הרצנו; דניאל קלוסקי; נווה הרצנו

 

 

ניצן רוטמןניצן רוטמןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/nizan_rotman.aspx
אופיר אטינגראופיר אטינגרhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/ofir_etinger.aspx
שקד יוסף כוכבאשקד יוסף כוכבאhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Shaked_Yosef_kochva.aspx
יחזקאל הראשיחזקאל הראשhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Yechezkel_Harroch.aspx
שוקי קנוניץשוקי קנוניץhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yeushua_kanonich.aspx
עמירם לוי שקדעמירם לוי שקדhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Amira_Levi_Shaked.aspx
עינת גרזוןעינת גרזוןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/einat_gerzon.aspx

05/07/2020
הדרים
דפון

בדפון הנוכחי מובאות המלצות לביצוע בפרדסים בחודשים יולי-אוגוסט 2020. ההמלצות עוסקות בהדברת מזיקים; השקיה; מווסתי צמיחה; טיפולים לקבלת לימון קיצי; הדברת עשבים ומחלות. נוסף לכך, בדפון זה יוחד פרק לנושא בלבול והדברת עש התפוח המדומה, בשל חומרת הנזק העלול להיגרם ליצוא הישראלי.