פרסומים מקצועיים

דניאל קחטן; עומר בן אשר

 

 

אבירם ג'ונסוןאבירם ג'ונסוןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/aviram_johnson.aspx

09/01/2020
אגרואקולוגיה
דפון

​מסמך זה מתאר פיתוח מדד מורכב שקושר בין חקלאות למגוון ביולוגי, חלק זה מתייחס למגוון החקלאי.