פרסומים מקצועיים

דוד נוה

 

 

ופא דיאבאת שחבריופא דיאבאת שחבריhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/wafa-Shahbari.aspx
דוד בירןדוד בירןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/david_biran.aspx

30/07/2020
בקר
דפון

​במשך שנים רבות עורכים במגזר השיתופי (כ- 85% מרפתות) סיכומים כלכלים מקצועיים המסייעים בהבנת תמונת המצב הכלכלית מקצועית של הרפת. בדפון הנוכחי מובאים סיכומים שיאפשרו לרפתן להשוות  את תוצאותיו במדדים זהים עם רפתות אחרות באזור או בעלות מאפיינים דומים. כמו כן, סיכומים אלה יאפשרו למערכת ההדרכה לנתר בצורה טובה יותר את החולשות והחוזקות של כל רפת ורפת ולהגיש הדרכה מדוייקת ונכונה לכל חקלאי וחקלאי.