פרסומים מקצועיים

 

 

יאיר נשרייאיר נשריhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yair_nishri.aspx

13/09/2020
תחום פרחים
דפון

עונה חדשה החלה, ואנו מקווים שתהיה ברוכה ומוצלחת. השתילות אמנם בעיצומן והמאפיין את עונה זו הוא כנראה המשך המגמה של צמצום היקפי השטחים.​