פרסומים מקצועיים

אפרים ציפילביץ; זיוה גלעד; אחיעם מאיר; אורי אדלר

 

 

שמשון עומרשמשון עומרhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/shimshon_omar.aspx
תמר אלוןתמר אלוןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/tamar_alon.aspx
דוד סילברמןדוד סילברמןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/david_silverman.aspx

09/07/2020
ירקות חסויים
דפון

​אחד הגידולים העיקריים והחשובים באזור בקעת הירדן הוא פלפל בלוקי בסתיו (שתילות אוגוסט-ספטמבר) בבתי רשת ובבתי צמיחה ('חם-רשת'), בקרקע מקומית, במצע מנותק ובתעלות הזנה, ותנאי הכרחי להצלחתו הוא הקפדה יתרה על ממשק ההשקיה והדישון. ההמלצות בדפון הנוכחי מבוססות על הניסיון המצטבר ועל מחקרים מתחנת צבי - מו"פ בקעת הירדן, והן מותאמות לתנאי האזור הייחודיים (מזג אוויר, סוג הקרקע ואיכות המים).