פרסומים מקצועיים

 

 

טל שקולניקטל שקולניקhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/tal_schcolnik.aspx

20/01/2019
בקר
דפון

בעשור האחרון מתחזקת ההכרה בעולם המערבי השבע, שאם לא יינקטו מהלכים יזומים ומתוכננים היטב לשימור יחסים מאוזנים ובריאים בין התפתחות הכלכלה, צורכי החברה ומשאבי הסביבה, תוך שנים ספורות נעמוד מול 'שוקת שבורה'. את ההיערכות המתבקשת מכנים בכל העולם במילת הקסם 'קיימות' (Sustainability), ובמקרה שלנו מדובר ברפתנות בת קיימא.
חקלאות בת קיימא בהגדרתה היא גישה מתקדמת לשימוש במשאבים המוגבלים, המתמקדת בצורך לפתח טכנולוגיות ושיטות חדשניות לייצור מזון בבטיחות, בחוסן, בהתמדה וביעילות, באופן שאינו פוגע או יפגע בעתיד בסביבה, ואף יתרום לשגשוג הקהילה באזור.