פרסומים מקצועיים

​הגשת בקשת מחקר מורכבת מכמה שלבים:
  1. הגשת הבקשה על גבי הטופס הצעת מחקר ובקשת תקציב. את המסמך המלא יש להעביר לגלית רחמני galitr@moag.gov.il.
  2. מערך טפסים המוגשים בשלבים ומפורטים ומוסברים במסמך מערך האישורים והטפסים להצעות מחקר שה"מ.
​​נא להקפיד למלא אחר ההוראות במלואן כדי לייעל ככל האפשר את תהליך העבודה.
בקשה לקבלת מידע לעניין מתן שירותי חווה במחקרי שה"מ למחקרים שתחילת ביצועם בשנת 2019