פרסומים מקצועיים

יואל רובין

 

 

שחר פינקוביץשחר פינקוביץhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Shahar_pincovich.aspx

06/01/2020
ירקות בשטחים פתוחים
ניסוי שדה

​מחלת הקמחון בגזר נגרמת על ידי הפטרייה Erysiphe heracli והינה אחת מההתמודדיות המרכזיות של מגדלי הגזר בישראל. הפטריה מתמפחת על צדו העליון של העלים ומתבטאת ביתר שאת בעלים ובצמחים מבוגרים ו/או בתנאי עקה.  בתחילה משווה לעלים (טרף ופטוטרות) מראה לבן – אפור, ועם התפתחות המחלה העלים מתייבשים והופכים שבירים. מעבר להפחתת היבול הנצבר בשדה, ייבוש העלווה עלול להביא לקשיי אסיף ופחת שדה גבוה.  מטרת הניסוי היתה בחינת תכשירים כנגד מחלת הקמחון בגזר.