פרסומים מקצועיים

18/06/2017
אגף ההדרכה (שה"מ)

שה"מ - שירות ההדרכה והמקצוע, הינה יחידה אינטגראלית של משרד החקלאות העוסקת בין היתר, במתן הדרכה חקלאית בארץ בהקשר עם ביצוע פעולות הדרכה  חקלאית. כחלק מפעולותיה מעבירה שה"מ קורסים רבים במהלך שנת העבודה. היחידה מעבירה כשלושים קורסים שנתיים במגוון תחומים הנוגעים לענפי החקלאות ומטרתם להעשיר את הידע המקצועי של העוסקים בענף. מצב הדברים כיום הנו של מיעוט אנשי מקצוע מיומנים לצורך הנחלת הידע לדורות הבאים. על קבוצה זו נמנים בעיקר מדריכי שה"מ המועסקים כיום בשירות המדינה, גמלאיה שפרשו משירות, וכן פעמים אחדות פרסונות מעולם האקדמיה או החקלאות שיכולת לתרום מן הידע והניסיון שצברו להכשרה המקצועית של המתלמדים.

היועצים המבקשים להגיש את מועמדותם למתן השירות למאגר זה מתבקשים לשלוח לדואר רשום על ידו ליחידת שה"מ (עבור הגב' אסתי אדוניה, רכזת לשכה), משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הקריה חקלאית, ראשון לציון, ת.ד 28, בית דגן 5025001. יש לציין על גבי המעטפה: "הצטרפות לרשימת נותני שירותים לביצוע הרצאות, מתן שירותי ייעוץ  תמיכה  בקורסים לידי הגב' אסתי אדוניה. 
במייל לאסתי אדוניה estiad@moag.gov.il עד לתאריך 29.6.2017 בשעה 13:00.
באחריות המבקש/מוסר המידע לדאוג כי פנייתו תגיע ליעד האמור ותירשם. מומלץ לוודא הגעת ההצעה (בשלמותה) במספר הטלפון/דוא"ל המצוין שכן המשרד אינו נושא באחריות לפניות שלא נמסרו ליעד האמור ולא נתקבל אישור בכתב לרשימתן.
מידע/הצעה שתגיע לאחר המועד הנקוב מעלה כמועד אחרון להגשה ו/או כשתגיע כשהיא חסרה אחד המסמכים הרלבנטיים - לא תובא לדיון ותיפסל על הסף.