פרסומים מקצועיים

חיים קפלן

 

 

יעקב גוטליביעקב גוטליבhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yaacov_gotlib.aspx
יאיר נשרייאיר נשריhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yair_nishri.aspx

03/12/2019
תחום פרחים; הגנת הצומח
דפון

​​דפון זה נועד להקל על החקלאים בהתמודדות עם הפטריה תוך הבאת אינפורמציה על תנאי התפתחות המחלה, הצגת היצע התכשירים העומדים לרשותם, חלוקתם לקבוצות השונות והכרת המאפיינים שלהם.