פרסומים מקצועיים

 

 

יאיר נשרייאיר נשריhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yair_nishri.aspx

08/09/2020
תחום פרחים
דפון

ההנחיות שלהלן מתייחסות בעיקר לזנים מקבוצת האלאיטיקה (מיין בלו, סילבר פינק, קנזס וכד'), לתקופת הגידול מספטמבר עד תחילת הקטיף. במרבית אזורי הארץ אנו נמצאים בשלב בניית שושנת העלים בחלקות שעברו גיזום במהלך הקיץ. מגדלי הערבה המעוניינים בקטיף לגל חורפי, יבצעו את הגיזום החל מתקופה זו.​