פרסומים מקצועיים

מיכל מזעקי; ליאו וינר

 

 

אופיר אטינגראופיר אטינגרhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/ofir_etinger.aspx

27/10/2020
הגנת הצומח; מטעים
דפון

ברשימה זו מובאים בפניכם תכשירי ההדברה המורשים לשימוש באפרסמון על-פי הרישוי שלהם בישראל.
ימי ההמתנה של התכשירים הינם ימי ההמתנה של ישראל. השימוש בתכשירים אלו ליעדים בהם השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל עלול להוביל לחריגה ברמת השאריות בתוצרת.
כל יצואן רשאי להאריך ימי ההמתנה של תכשירים אלו כך שיתאימו לעמידה בשארית המותרת ביעדי היצוא אך התאמה זו תהיה על אחריותו  הבלעדית. ברשימה מפורטים עבור כל תכשיר, שמות היעדים בהם השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל.
רשימה זו נבדקה כנגד תקנות האיחוד האירופי ורוסיה.
חובה לקרוא את תוויות התכשירים לפני השימוש.​