פרסומים מקצועיים

תמר להב; אליעזר שפיגל; גיא להב

 

 

יאיר תמרייאיר תמריhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yair_tamari.aspx

09/08/2016
תחום פרחים

בארץ מגדלים כ- 1700 דונם מגינית בבתי רשת צל. מקובל היה להשתמש ברשת צל קבועה של 90-80 אחוזים. בשנים האחרונות נראה שהוספת רשת צל שנייה לקראת הקיץ משפרת את איכות הענפים שבתקופה זו נמצאים בצימוח נמרץ. הוספת הרשת השנייה משפרת בעיקר את הצבע הירוק של העלים ובדרך כלל נשארת הרשת השנייה עד גמר הקטיף. אם מסירים את רשת הצל השנייה כאשר ישנו יבול שלא נקטף, העלים עלולים לאבד את צבעם הירוק ולהצהיב. ישנה התרשמות שהגדלת אחוז הצל לתקופה ממושכת מפחיתה את כמות הענפים לדונם. ידוע מהספרות ומגידולים אחרים שהצללה עלולה להפחית את היבול (פחות לבלובים חדשים). לכן חשוב לבדוק את מועד הסרת רשת הצל השנייה לא רק בהקשר לעונות השנה אלא גם בהקשר לשלב האגרו טכני: האם החלקה קטופה או שיש בה עדיין יבול בוגר.
מטרת הניסוי
למצוא את המועד המועדף להסרת רשת הצל השנייה בהקשר למועדי הקטיף, במטרה לקבל את כמות הענפים האיכותיים המרבית. ​