פרסומים מקצועיים

30/01/2020
כלכלת הייצור
דפון

 מנגו: ניתוח שוק, סביבה עסקית ותמחיר. מטרת עבודה זו היא לתת בידי המגדלים והעוסקים בענף כלי ניהולי לבחינת כדאיות הגדלת שטחי המנגו בישראל באמצעות סקירת שוק המנגו המקומי והעולמי.