פרסומים מקצועיים

ערן הרכבי; בוריס בורדמן

 

 

אייל רבןאייל רבןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/eyal_raban.aspx
תרצה זהביתרצה זהביhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/tirza_zehavi.aspx

21/07/2019
מטעים
דפון

טבלת המלצות כלליות לכיול מרססים בכרם מאכל. מטרת הטבלה להדגיש מספר כללים עליהם יש להקפיד בעת שימוש במרססי נוף בכרמי מאכל.