פרסומים מקצועיים

 

 

אילן אריהאילן אריהhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/ilan_arie.aspx

03/05/2017
עופות
דפון
 
התקנה ושימוש במזרן לח בלולים מבוקרי אקלים הפך שכיח בארצנו. השימוש במזרן אינו ייחודי עוד לשלוחה זו או אחרת, אלא נעשה כיום בשלוחות הלול כולן.
יש לזכור כי המטרה העיקרית של השימוש במזרן הלח היא הפחתת טמפרטורת האוויר הנכנס למבנה ושמירה על הטמפרטורה, שבה העוף נמצא בתחום הנוחות הטרמית שלו, לכן עופות שונים בגילאים שונים יזדקקו לרמות שונות של צינון.
בכל מקרה, הצינון חייב להיעשות על ידי המגדל באופן מושכל ובזהירות. ללא זרימת אוויר מספקת עשוי שימוש במזרן להגביר את תחושת עומס החום ולהסב נזק. לפיכך, יש לדאוג לספיקת אוויר מספקת ולזרימת אוויר במבנה טרם הפעלת המזרן הלח.
ככלל, יש לזכור שכל מעלה צלסיוס שתופחת מטמפרטורת הלול, תתרום להעלאת הלחות היחסית במבנה ב-5% לערך. בהתאם לכך, צינון של 5-4 מ"צ יעלה את הלחות היחסית במבנה ב-25%-20%.