פרסומים מקצועיים

 

 

אשר איזנקוטאשר איזנקוטhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/asher_eizenkot.aspx

07/03/2013
שירות שדה
דפון

 

טבלת מקדמי השקייה תסייע בקביעת מנת ההשקייה הנדרשת למטע.