פרסומים מקצועיים

 

 

03/03/2014
שירות שדה; גידולי שדה
דפון
 
טבלת מקדמי השקייה תסייע בקביעת מנת ההשקייה הנדרשת לשדה כותנה.