פרסומים מקצועיים

 

 

אשר איזנקוטאשר איזנקוטhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/asher_eizenkot.aspx

03/03/2014
שירות שדה; גידולי שדה
דפון
 
טבלת מקדמי השקייה תסייע בקביעת מנת ההשקייה הנדרשת לשדה כותנה.