פרסומים מקצועיים

 

 

14/04/2013
שירות שדה; אגף ירקות
דפון

טבלת מקדמי השקיה תסייע בקביעת מנת ההשקיה הנדרשת לשדה תפוחי אדמה.