פרסומים מקצועיים

 

 

אביגיל הלראביגיל הלרhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/avigail_heller.aspx

08/08/2016
הגנת הצומח; הנדסת הצומח וגנים בוטניים
דפון
 

חדקונית הדקל האדומה פוגעת במינים רבים של דקלים בסביבה העירונית והכפרית. התמר הקנרי (Phoenix canariensis) הוא הפגיע ביותר, ולכן עיקר פעולות ההדברה מכוונות לעץ זה.
בעצי דקל רבים נגרם נזק גם על ידי קרנפית התמר ((Oryctes Agamemnon הפוצעת את הגזע. לעתים מבחינים בשני המזיקים הללו בעץ אחד, ולעתים - רק במזיק אחד.
הדפון סוקר את דרכי ההתמודדות עם החדקונית.