פרסומים מקצועיים

 

 

22/12/2013
אגרואקולוגיה
דפון
אמידה של ערכים חיצוניים על ידי שיטות אמידה ללא שוק התפתחה תחילה בעיקר בארה"ב בשנות השישים ולאחר מכן הפכה לתחום חשוב גם באירופה החל משנות השמונים. בתקופה זו יושמו שיטות האמידה ללא שוק בקצב הולך וגדל גם באסיה, בדרום אמריקה ואפריקה. ציון דרך בתהליך זה הינו הכנה של מדריך לאמידה סביבתית על ידי ה- OECD בשיתוף עם הבנק העולמי (Navrud & Parckner 1997).
במטרה לאמוד בצורה מלאה את הערך הכלכלי של מדיניות סביבתית, על החוקרים לאמוד את ערכם של מוצרים שאין להם שוק. אלה הם בדרך כלל מוצרים ציבוריים כמו משאבי טבע או משאבים סביבתיים, במקרה שלנו שטחים או נוף חקלאי.
התעלמות מהתועלות הנובעות משירותים או מוצרים אלה בניתוחי עלות תועלת או בשיטות אמפיריות אחרות מפחיתה את הדיוק של התוצאות. קיימות שלוש שיטות עיקריות לאמידה ללא שוק: שיטת ההערכה המותנית (CVM), שיטת עלות הנסיעה (TCM), ושיטת המחירים ההדוניים (HPM).