פרסומים מקצועיים

 

 

אילן אריהאילן אריהhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/ilan_arie.aspx

03/05/2017
עופות
דפון
 
התפרצות של קניבליזם בלהקה היא תופעה מוכרת, אף שאינה שכיחה. תופעה זו היא התנהגותית בעיקרה וטבעית.  סימני הקניבליזם מתבטאים בתחילה בקרעים בעור, בכתמי דם על העופות, בפצעים טריים ובביבים פצועים, אשר לעתים נחשבים בטעות כצניחות ביב. התופעה עלולה להתפרץ באזור מסוים בלול, בעוד שבאזור אחר לא תופיע כלל, בעיקר כשמדובר בגידול פרגיות או מטילות בסוללה. הסיבה להתחלת הניקור קשורה בדרך כלל לעצבנות, אך סיבות ממשקיות רבות עלולות לגרום לעצבנות ולהתפרצות עצמה.