פרסומים מקצועיים

גיא סלע; אילן לדל

 

 

ופא דיאבאת שחבריופא דיאבאת שחבריhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/wafa-Shahbari.aspx
אלי מרגליתאלי מרגליתhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/eliyau_margalit.aspx
הראל גרינבלטהראל גרינבלטhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/harel_greenblatt.aspx

18/05/2020
מיכון וטכנולוגיה
דפון

במרבית אזורי הארץ נעשה שלב השתילה באופן ממוכן באמצעות מכונות שתילה, אך שאר השלבים, כמו האסיף, הקינוב (הורדת העלים), הניקוי והמיון, מתבצעים ידנית.
בגד"ש קיבוץ עין חרוד איחוד, בהנהלת גיא סלע, מגדלים מגוון גידולים בהיקף של 10,000 דונם, ומהם שום בהיקף של 700 דונם. הגד"ש מעסיק 13 עובדים קבועים ומוכר כגד"ש מתקדם. בשנים האחרונות החלו להשתמש בגד"ש בישראל בכמה קומביינים לשום, אשר יובאו מאירופה ועברו התאמה לגידול השום בתנאי הארץ. כך נוצר מצב שבו שרשרת הגידול של השום הפכה ממוכנת. המאמר סוקר את שלבי המיכון בגידול השום.​