פרסומים מקצועיים

 

 

אילן אריהאילן אריהhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/ilan_arie.aspx

07/03/2019
עופות; מחוז השפלה וההר
דפון

​דפון ממשק הפעלת לול פטם - חשיבות האוורור בלילה בשליש האחרון לגידול – 35 יום +.