פרסומים מקצועיים

דוד קניגסבוך

 

 

דוד סילברמןדוד סילברמןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/david_silverman.aspx

30/05/2019
ירקות בשטחים פתוחים
דפון

הבזיל (.Ocimum basilicum L) הינו הגידול החשוב ביותר מבין כל גידולי התבלינים הטריים ליצוא. תקופת שיווקו העיקרית היא בחורף, אך הוא גדל ומשווק כל ימות השנה. הבזיל הוא גידול קיצי מובהק, הזקוק לטמפרטורה גבוהה לשם התפתחותו התקינה. בעקבות העתקת הגידול לכיכר סדום ולערבה נדרשנו למצוא זנים חדשים שיתאימו לגידול באזור זה בעונות השנה השונות. בהמשך לבחינות קודמות של זנים בגידול אביבי  וסתוי, נשתלו בתאריך 21/11/18, 16 זני בזיל במנהרות עבירות בתחנת זוהר (מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר) שבכיכר סדום, כדי לבחון את הזנים בשתילה אמצע החורף. הניסוי כלל 9 זנים במבחן ב-4 חזרות, ועוד 7 זנים בתצפית ב-2 חזרות.
במהלך עונת הגידול ועד אמצע חודש פברואר 2019 נערכו 5 קצירים ומהם נשלחו מדגמים לבדיקת איכות לאחר האחסון למעבדה במחלקה לאחסון במנהל המחקר בבית דגן. שנה זו התאפיינה בחורף קר יחסית ורווי משקעים.  חיי המדף של כל הזנים היו טובים בקציר הראשון והשלישי. בקציר הרביעי, למעט הזן פרי שאיכותו הייתה הטובה ביותר, איכותם של הזנים לא הייתה ראויה לשיווק. לאחר מכן, גם בקציר החמישי, הבזיל כולו לא היה ראוי לשיווק, כאשר הזנים כולם סבלו מריקבון קשה. למרות ריבוי הגשמים לא נראתה בשטח נגיעות גבוהה בכשותית או בבוטריטיס. 
הזן לאורו בלט ביבולו הגבוה בהשוואה לשאר הזנים. מבין הזנים בתצפית בלטו 1027 ו- 1026 מבחינת יבול גבוה בהשוואה לשאר הזנים. בקציר השלישי סבלו הזנים 5612, I-5 ו-1026 גם מבעיות איכות, ובקציר הרביעי אף לא אחד מהזנים שבדקנו היה ראוי לשיווק.
מוצע לבדוק את הזנים שהצטיינו במבחן בניסוי בעונה נוספת, ובמקביל גם בהיקף חצי מסחרי במשק חקלאי.​