פרסומים מקצועיים

אורי אדלר; ארז רחמים

 

 

מולי זקסמולי זקסhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/moli_sacks.aspx
נביל עומרינביל עומריhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/nabil_omri.aspx
שלי גנץשלי גנץhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/sheli_gants.aspx

20/01/2020
שירות שדה
ניסוי שדה

​שיטת הגידול ההידרופונית החדשנית הופכת נפוצה יותר ויותר בישראל בשל התאמתה לשטחי גידול קטנים ובשל החיסכון במים ובדישון המאפיינים אותה. בהידרופוניקה גדלים הצמחים ללא קרקע או מצע גידול, ושורשי הצמחים מצויים במגע תמידי עם תמיסת ההזנה - תמיסת מים ודשן שהצמחים ניזונים ממנה בהתאם לצורכיהם.

בניסוי זה, נבחנו טיפוסי חסה שונים שנבדקו בשלושה תנאי גידול שונים: NFT (30-29 מ"צ); בריכה לא מקוררת (27-26 מ"צ); ובריכה מקוררת (21-20 מ"צ).
תאריך השתילה: 25.07.2019
טווח הגידול (בימים): 21, 25 או 28 יום