פרסומים מקצועיים

אורי ארד

 

 

נביל עומרינביל עומריhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/nabil_omri.aspx
ליאור אברהםליאור אברהםhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/lior_avraham.aspx

02/02/2020
ירקות בשטחים פתוחים
ניסוי שדה

​לאור כניסתם לשוק של זני חסה חדשים ועל רקע הצורך במציאת זנים שיתאימו באיכות וביבול לשיווק בתקופת הקיץ, הוחלט לבצע מבחן זנים, שבאמצעותו נערכה השוואה מסודרת בין הזנים.

בניסוי נבחנו שלושה טיפוסי חסה: עגולה (iceberg), רומית ורומית-לבבות, וכן נבחן זן אחד מטיפוס "ראש חמאה" (butter head).