פרסומים מקצועיים

יורם שטיינברג; רוחי רבינוביץ; עוזי נפתליהו; אורון רבטל; רון דור סיני

 

 

יצחק אברבנאליצחק אברבנאלhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Yitzhak-Abravanel.aspx
יואב גולןיואב גולןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yoav_golan.aspx
אור רםאור רםhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/or_ram.aspx

19/01/2020
גידולי שדה
ניסוי שדה

מבחן זני חיטה לגרגרים באזור רמות הגליל התחתון נערך זו השנה השנייה. מטרת המבחן הייתה להשוות בין זני חיטה לשם בדיקת התאמתם לתנאי הגידול הייחודיים באזור. המבחן כלל 7 זנים מסחריים של חיטת הלחם. הזנים נקצרו בקומביין לניסויים ונבדקו מבחינת המדדים המקובלים בגידול חיטה לגרגרים.
הזן עמית הניב את היבול הגבוה במבחן ונבדל במובהק מהזנים גדרה, עומר ונירית. המשקל הנפחי היה גבוה בכל הזנים. אחוז החלבון היה תקין בזנים גדרה, נירית, גדיש, נגב ועומר, ונמוך בזנים כתאין ועמית. אחוז הגלוטן הרטוב היה תקין בכל הזנים, מלבד בזן עמית שבו היה אחוז הגלוטן נמוך. ​