פרסומים מקצועיים

רוחי רבינוביץ; עוזי נפתליהו; שגיא מרק; נייג'ל פולארד

 

 

יצחק אברבנאליצחק אברבנאלhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Yitzhak-Abravanel.aspx
יואב גולןיואב גולןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yoav_golan.aspx
אור רםאור רםhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/or_ram.aspx

19/01/2020
גידולי שדה
ניסוי שדה

מבחן זני החיטה באזור עמק יזרעאל מתקיים במסגרת מבחני הזנים הארציים, וכולל 16 זנים וקווים. מטרת מבחן זה הייתה להשוות בין זני חיטה קיימים ובין קווים חדשים, במטרה לשפר את יבולי החיטה ואיכותה. המבחן נערך בשטחי גד"ש חורש יזרעאל, ליד קיבוץ יזרעאל. הזנים והקווים נקצרו בקומביין לניסויים, ונבדקו למדדים המקובלים בגידול חיטה לגרגרים. רוב הזנים רבצו במידה בינונית-רבה, דבר שהקשה על הקציר. זנים וקווים רבים הניבו יבולים טובים. הז. 107 היה הקו עם היבול הגבוה ביותר במבחן, במובהק מהזנים והקווים: גדרה, זהיר, כיתאין, אג. 82, יז. 23, במ. 5.
בכל הזנים המשקל הנפחי ומשקל האלף היו תקינים וגבוהים. אחוז החלבון ואחוז הגלוטן הרטוב היו תקינים במרבית הזנים והקווים, אך לפי ערכי מכשיר ה- IDK, מרבית הזנים והקווים היו בעלי איכות גלוטן טובה. ​