פרסומים מקצועיים

 

 

ליאו וינרליאו וינרhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/leo_winer.aspx

18/03/2020
מטעים
ניסוי שדה

​בחינת יעילות הלבנה בשילוב פונגיצידים להפחתת תסמיני בוטריוספירה בשתילי אבוקדו מזן האס. בעבודה זו בחנו טיפולים שונים ואת השפעתם על סימני המחלה.