פרסומים מקצועיים

לאה צרור; אורלי ארליך; שרה לביוש; גיא רשף; צביקה אברהם; אביתר שטרן; רוני אלון; אורי ארד

 

 

נביל עומרינביל עומריhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/nabil_omri.aspx
ליאור אברהםליאור אברהםhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/lior_avraham.aspx

02/02/2020
ירקות בשטחים פתוחים
ניסוי שדה

ניסוי זה בחן טיפולים שונים למניעה ולהתמודדות עם מחלת פוזריום הנבילה של החסה בתקופת הקיץ, בקרקע החולית בבשור, בה לא בוצע בעבר חיטוי קרקע. ​​