פרסומים מקצועיים

 

 

חיים אורןחיים אורןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/haim_oren.aspx

29/01/2018
מטעים
ניסוי שדה

​בניסוי לבחינת השפעת משטר ההשקיה לקראת הגדיד על היבול ועל האיכות של התמרים מהזן מג'הול, הופעלו בחלקה בשלב שבו כל הפרי היה צהוב, הטיפולים כלהלן: 1. עצירת השקיה; 2. הפחתת כמות ההשקיה לפי מקדם של 25% מההתאדות מגיגית; 3. הטיפול המסחרי - הפחתת ההשקיה לפי מקדם של 50% מההתאדות מגיגית; 4. השקיה לפי מקדם של 80% מההתאדות מגיגית. החל מהחנטה ועד לשלב הצהבת כל הפרי בחלקה ניתנה השקיה של 90% מההתאדות מגיגית לכל הטיפולים בניסוי, ובתום הגדיד הושקו כל הטיפולים בהשקיה אחידה לפי 50% מההתאדות מגיגית. תקופת הפיצול הסתכמה ב-90-85 יום. מתוצאות הניסוי עולה כי כאשר כל הפרי בחלקה מגיע לצבעו הצהוב, ניתן לצמצם את ההשקיה לפי מקדם של 25% מההתאדות מגיגית, ללא כל חשש לפגיעה ביבול או באיכות (צמצום זה חוסך כ-160 קוב לד'). יתר על כן, בחלקות הסובלות מבעיות מתמשכות של פרי רטוב, ניתן לא להשקות כלל - עצירת ההשקיה עלולה אמנם לפגוע במשקל לעץ, אך תסייע בקבלת אחוזים גבוהים יותר של פרי מוכן לאריזה ללא צורך בייבוש נוסף.