פרסומים מקצועיים

דוד שמש; רמי בר-זיו; ישי קציר

 

 

גבי עדיןגבי עדיןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/gabriel_adin.aspx

05/01/2016
גידולי שדה; בקר
ניסוי שדה

 

בניסוי שנערך בחווה לניסויי שדה בעכו וברפת נעמן, בחנו את ההתכנות המעשית של גידול חמניות לתחמיץ להזנה ברפת.