פרסומים מקצועיים

אחי סיטבון; גד אבישר; דוד מרקס; יאנקי כרמי; אליצור מוזס

 

 

נביל עומרינביל עומריhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/nabil_omri.aspx
ליאור אברהםליאור אברהםhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/lior_avraham.aspx

19/11/2018
ירקות בשטחים פתוחים

כדי לשפר את ממשק הגידול האינטנסיבי של פלפל ועגבנייה, מומלץ לשלב במחזור הזרעים גידול ממשפחה שונה, בעיקר ממשפחת המצליבים, הידועה בחשיבותה לטיוב הקרקע.
גידול הקולרבי נחשב קצר יחסית (6 שבועות בקיץ), ולכן מתאים מאוד לתכלית זו.
עם זאת, בדומה לגידולים נוספים ממשפחת המצליבים, הקיץ נחשב כגידול מחוץ לעונה והקרינה החזקה ועומסי החום פוגעים בצימוח, באיכות ובכמות התוצרת, ולכן תקופה זו (עד תחילת החורף) מאופיינת ברמת מחירים גבוהה.
לבדיקת עניין זה העמדנו מבחן זני קולורבי בבית רשת 50 מש בשיא הקיץ בקרקע חולית באזור הבשור.
בדקנו 5 זנים ירוקים במבחן ב-4 חזרות, 2 זנים ירוקים ב- 3 חזרות, וזן סגול בתצפית ב-2 חזרות. 
בין הזנים הנבחנים נערכה השוואה ביבול הקלחים, במשקל הממוצע ובאיכות הקלח. הזן שהצטיין בשכלול היבול והאיכות הוא הזן המסחרי (שימש כביקורת) - "קונמר" (עדן זרעים). גם הזן "קונאן" (עדן זרעים) הראה תוצאות יפות. בזן "דיימונד" (כצ"ט) התקבל היבול הגבוה ביותר והוא קיבל גם את ציון צבע הקלח הטוב ביותר, אולם בדומה לזנים "Juko 116", "ווילסון" (הזרע) וקוריסט (עדן זרעים), המרקם הסיבי של הקלח פגע באיכות המוצר לשיווק. ​