פרסומים מקצועיים

יצחק קליין; רבקה אופנבך

 

 

מולי זקסמולי זקסhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/moli_sacks.aspx

01/11/2017
שירות שדה
ניסוי שדה

פיתוחים טכנולוגיים של השנים האחרונות אפשרו את הורדת ספיקת הטפטפת, ובעקבותיה - את שיעור ההשקיה לערכים הדומים לשיעור קליטת המים על ידי צמחים. כיום ישנן מערכות השקיה עם טפטפות מווסתות בספיקות נמוכות באופן כזה שההשקיה יכולה להינתן כל שעות היום. שאלת המחקר העיקרית עוסקת בבירור ההשפעה המשולבת של ספיקת הטפטפת ומליחות מי ההשקיה על קליטת מים ויסודות הזנה, ובכך גם על יבול הפלפל. שאלת המחקר נבדקה בניסויי שדה בתחנת יאיר (מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר). שתילי פלפל מהזן קנון נשתלו (8/8/16) בבית רשת 25 מש. נעשה שימוש בבקר השקיה של חברת טבעטרוניק, אשר הפעיל את ההשקיה באופן אוטונומי בהתאם למתח סף שנמדד בטנסיומטר בודד במרחק של 15 ס"מ מהטפטפת בכל טיפול. בכל הטיפולים המרווח בין הטפטפות היה 20 ס"מ, ספיקת הטפטפת - 1.6 ליטר לשעה, ואיכות מי ההשקיה: EC=2.8 dSm-1. נבחנו ארבע מתחי מים בקרקע: 9 סנטיבר, 12 סנטיבר, 15 סנטיבר ו-18 סנטיבר, בהשוואה להשקיה לפי מקדם שנקבע בשיטת פנמן. הטיפולים החלו לאחר 42 יום מהשתילה. השיטה הביאה לחיסכון של 18% בהשקיה במתח של 15 סנטיבר, בהשוואה לכמות המים שניתנה בביקורת, ללא פגיעה ביבול. עקב הפסקת ההשקיה בטיפול של 15 סנטיבר כ-50 יום מהשתילה למשך 6 ימים, צרך הצמח פחות מים במשך הגידול. ביתר הטיפולים כמות המים הייתה דומה או גבוהה מעט יותר מהביקורת. בטיפול של 9 סנטיבר הביאה ההשקיה האוטונומית למיתון הגלים בקטיף, כלומר לקטיף רציף במשך העונה ולהשקיה בכמות גדולה ב-8% מהביקורת.