פרסומים מקצועיים

יוסף גרינברג; דניאל קלוסקי

 

 

יורם איזנשטדטיורם איזנשטדטhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yoram_eizenshtadt.aspx
ניצן רוטמןניצן רוטמןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/nizan_rotman.aspx
שוקי קנוניץשוקי קנוניץhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yeushua_kanonich.aspx
עינת גרזוןעינת גרזוןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/einat_gerzon.aspx

10/01/2019
הדרים; שירות שדה
דפון

עונת החורף הנוכחית מאירה פנים עד כה מבחינת ירידת הגשמים, ואנו מקווים להמשך חורף טוב, לפחות כמו תחילתו. העונה בפתיחתה לא דמתה לשתי העונות הקודמות: יבולי שיא בלימון ובליים גרמו לירידת מחירים חדה בזנים אלה, והתמורה שקיבל הפרדסן הייתה כ-2-1 ₪ לק"ג בשער הפרדס. יבולי שיא של אשכוליות בדרום אפריקה גרמו להצפת השווקים בפרי זה באירופה ובמזרח הרחוק, ופרדסני דרום אפריקה חוו מחירים נמוכים ביותר בזנים אלה, שכנראה הסבו להם הפסדים. עד לאמצע חודש דצמבר עדיין השפיע המצב בדרום אפריקה על שיווק האשכולית האדומה מהארץ בכל השווקים. עם זאת, בחודשים הקרובים אנו צופים עליית מחירים משמעותית ומקווים שנזכה למחירים מצוינים, כפי שהתקבלו בחודשים המקבילים בעונה שעברה. תעשיית פרי ההדר ממשיכה לזכות את הפרדסנים במחירים מצוינים גם השנה - 1.0-0.8 ₪ לק"ג בשער הפרדס. קטיף הזן 'אורי' החל כבר בחודש דצמבר. להזכירכם, הזן 'אורי' הוא הזן העיקרי בענף ההדרים ומהווה כשליש משטחי ההדרים בארץ. בעונה הקודמת הייתה עונת שפל בזן זה, והיצוא הסתכם בכ-65,000 טון. בשנה הנוכחית אנו מצפים ליבול בינוני עד טוב וליצוא של כ-90,000 טון. גם שער השקל נחלש לאחרונה מול הדולר והיורו, ונקווה לשיפור בהכנסה בעקבות התפתחות זו.
בסוף העונה שעברה ובתחילת העונה הנוכחית חווינו רמות גבוהות של נגיעות בזבוב הים התיכון בפרי. הפרדסנים מתבקשים להמשיך את פיקוח המזיקים בחלקותיהם במהלך העונה כולה, עד לסיום מוחלט של הקטיף. יש לפעול בנושא הזבוב ובנושא העת"מ על פי ההמלצות המופיעות בדפונים. לקבלת ההכנסה המרבית מהפרי, עלינו להקפיד לכוונו ליעדיו השונים: ליצוא, לתעשייה או לשוק המקומי, בהתאם למחירים הצפויים להתקבל ממשווקי הפרי השונים. במקביל לקטיף הפרי ולשיווקו, עלינו להכין את הפרדסים לעונה הקרבה, ולכן מומלץ לפעול בהתאם להנחיות המופיעות בדפון זה.
כמו כן, הדפון כולל פרק מיוחד על ממצא חדש בנושא עיתוי הגיזום בזן אורי בפרט, ובזני ההדרים בכלל. אנחנו מקווים שביצוע המלצה זו יעלה את יבול האורי בפרדסי ישראל ב-1 טון לדונם לפחות.​