פרסומים מקצועיים

יוסף גרינברג; שלום שמואלי; יעקב הרצנו

 

 

ניצן רוטמןניצן רוטמןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/nizan_rotman.aspx
שוקי קנוניץשוקי קנוניץhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yeushua_kanonich.aspx
עמירם לוי שקדעמירם לוי שקדhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Amira_Levi_Shaked.aspx
עינת גרזוןעינת גרזוןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/einat_gerzon.aspx

19/01/2020
הדרים
דפון

בדפון הנוכחי מובאות הנחיות לחודשים ינואר-פברואר 2020. ההנחיות עוסקות בגיזום ודילול עצים בפרדס; ריסוסים במווסתי הצמיחה D - 2,4 וג'יברלין להפחתת נשירה טרם הקטיף ולהארכת עונת הקטיף בהדרים; הגנה מפני קרה; הדברת מזיקים; השקיה ודישון; הדברת מחלות והדברת עשבייה.                                    ​