פרסומים מקצועיים

עמירם לוי-שקד; יוסף גרינברג; דניאל קלוסקי

 

 

עינת גרזוןעינת גרזוןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/einat_gerzon.aspx
ניצן רוטמןניצן רוטמןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/nizan_rotman.aspx
יחזקאל הראשיחזקאל הראשhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Yechezkel_Harroch.aspx
שוקי קנוניץשוקי קנוניץhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yeushua_kanonich.aspx

02/07/2019
הדרים
דפון

​​בדפון הנוכחי מובאות המלצות לביצוע בפרדסים בחודשים יולי-אוגוסט 2019. ההמלצות עוסקות בהדברת מזיקים; השקיה; טיפולים לקבלת לימון קיצי; הדברת עשבים ומחלות. נוסף לכך, בדפון זה יוחד פרק לנושא בלבול והדברת עש התפוח המדומה, בשל חומרת הנזק העלול להיגרם ליצוא הישראלי.